21. januari 2015 · Kommentarer inaktiverade för Att skapa hållbara beteenden · Categories: Uncategorized

jorden504x378

Ja, alla vet vid det här laget att jorden står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. Alla vet att utsläppen måste minska och att vi måste börja leva mer energieffektivt och koldioxidsnålt. Alla vet att arter försvinner i allt snabbare takt och att stora delar av jordens befolkning använder naturresurser som om det fanns flera jordklot att leva av. Hur kommer det sig då att det är så svårt att ändra vårt syn- och levnadssätt till att leva mer hållbart? Till stor del handlar det om vanor, sociala normer, värderingar och hur vår hjärna är konstruerad.

Projektet Global Awareness in Action, som nyligen genomförts bland annat i Malmö, har studerat metoder för beteendepåverkan och har kommit fram till 12 olika strategier för förändring. Resultaten visar att med hjälp av både så kallade “nudge” och “think”-metoder kan vi sakta börja förändra våra vanor i en mer hållbar riktning. Exempel på “nudge”-metoder kan vara att hotell allt oftare informerar sina gäster om att de kan återanvända sina handdukar innan de tvättas, eller att måla gröna fotsteg på marken på väg till stadens papperskorgar, som man gjort i Köpenhamn. Att skapa lag som tillsammans jobbar mot ett mål, till exempel då en hel gata gemensamt bestämmer sig för att sänka sin energianvändning, eller att lära barn om naturen så att de tydligare ser vilka värden det finns att bevara, är exempel på “think”-metoder som visat sig vara framgångsrika.

Det behövs starka politiska instrument och teknisk utveckling för att förändra samhället. Det börjar dock även bli mer och mer tydligt att för att politiken och tekniken ska få genomslagskraft behövs även människor som är villiga att acceptera förändringen och beredda att ändra vanor. De människorna är vi.

Under Hållbarhetsveckan i Mölndal finns utrymme för politik, teknik, samtal om värderingar, goda exempel och naturupplevelser. Vi kan både “puffa” och “tänka” och vi kan göra det tillsammans. Välkommen att bidra till förändringen!