Lisa Järner                                                         Cecilia Rignell
Samordning för hållbarhet                                   Samordning för hållbarhet
Mölndals stad                                                      Mölndals stad
0703-00 30 10                                                     0703-47 08 81
lisa.jarner@molndal.se                                       cecilia.rignell@molndal.se

 

Suzanna Tanev
Verksamhetsledare
ABF Sydvästra Götaland
0303-165 24
0730-206611
suzanna.tanev@abf.se