Mölndal har en vision om att vara en hållbar stad. Men vad innebär en hållbar stad? Hur når vi dit och hur kan du vara med? Hållbarhetsveckan är ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Målet för en hållbar utveckling kan i korthet sägas vara att vi människor lär oss leva i samklang med varandra och naturen. Med Hållbarhetsveckan vill vi fokusera på de utmaningar samhället står inför och tillsammans testa lösningar som bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt, och socialt hållbar levnadsmiljö. Vi vill lyfta fram de goda idéer och praktiska exempel som finns i Mölndal.

I mars 2014 arrangerades för första gången Hållbarhetsveckan i Mölndal, då med över 60 olika aktiviteter med hållbarhetstema. I alla delar av kommunen ordnades alltifrån föreläsningar, klädbytardag, loppis, till filmvisningar och konstutställningar. 2015 och 2016 växte veckan till runt 100 programpunkter. Den 21-28 april i år arrangeras Hållbarhetsveckan i Mölndal för femte året i rad och vi hoppas på ett ännu bredare program fullspäckat med arrangemang med koppling till hållbar utveckling.

Var med och skapa Hållbarhetsveckan!

Det är Mölndalsborna som fyller Hållbarhetsveckan med innehåll. Lokala föreningar, företag, nätverk, skolor, kommunala verksamheter, trossamfund, politiker och privatpersoner är välkomna att bidra med evenemang. Den röda tråden är hållbar utveckling. Alla arrangemang under Hållbarhetsveckan marknadsförs gemensamt. Under veckan kommer Mölndals stad och ABF att arrangera utställningar och aktiviteter i Folkets hus/Möllan. Om du/ni vill ordna loppis, sätta upp en teaterföreställning, marknadsföra lokala eller ekologiska produkter, visa på hållbara lösningar, bjuda in till öppet hus, lära andra baka bröd, ordna föredrag, seminarium, en guidad vandring, visa film – eller något helt annat – anmäl detta här.

Hållbarhetsveckans värdegrund bygger på de tre perspektiven på hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) och mänskliga rättigheter, där bland annat icke-diskriminering är en grundläggande princip. Programpunkter under Hållbarhetsveckan ska beröra hållbar utveckling och ta hänsyn till värdegrunden.

Veckan arrangeras huvudsakligen av Mölndals stad och ABF Sydvästra Götaland.