22. januari 2015 · Kommentarer inaktiverade för Vill du göra något enkelt för klimatet? · Categories: Uncategorized

Klimataktions studiehandledning-gör 12 klimatuppdrag på ett år

Januari
Den här månadens klimatuppdrag handlar om MAT.
Ett relativt enkelt sätt att minska växthuseffekten är att äta mindre kött. Särskilt nötkött har stor påverkan på våra utsläpp då kor släpper ut den kraftfulla växthusgasen metan. Men även gris, kyckling och mejeriprodukter har negativ påverkan på miljö och växthusutsläpp. Att vara selektiv med den fisk man äter grundar sig i problem med utfiskning. Därför är det bra att i större utsträckning äta fler vegetariska rätter per vecka.
Boskapssektorn står för 18 % av världens totala utsläpp av växthusgaser.(1) Orsakerna är metangasutsläpp, förändrad markanvändning, att odling av djurfoder kräver energi i form av diesel och konstgödsel, samt att den ökande köttkonsumtionen för med sig att regnskogar huggs ner för att göra plats för foder och boskap.
Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 40 % sedan 1990 (då 60 kg per person och år, nu 85 kg).(2) Om alla i världen skulle tillåtas att äta 80 kg kött om året skulle det krävas ytterligare en landyta stor som hela USA för att producera allt kött.(3) Det är därför även ur ett rättviseperspektiv motiverat att minska den privata köttkonsumtionen. Dessutom är det bra för din hälsa att äta mindre rött kött. Livsmedelverkets rekommendation är max 100 g kött om dagen, vilket blir 36,4 kg per år.

1) FAO, Livestock’s long shadow, 2006 2) Jordbruksverket i siffror, 2012 3) Christian Azar, Makten över klimatet, Bonniers 2008

Klimataktions- klimatuppdrag har ett tema varje månad på året. Du anmäler dig genom att gå in på hemsidan www.klimataktion.se. Klimatuppdragen finns under rubriken Aktiviteter. När du anmält dig kommer du att få månadens uppdrag via e-post den 1:a varje månad. Det finns fyra uppdrag att välja på för varje månad, med olika svårighetsgrad, så att du kan välja något som passar just dig.

Uppdragen kan göras i studiecirkelform för dem som vill göra Klimataktions klimatuppdrag tillsammans med andra. Man kan lära tillsammans och av varandra, inspirera och inspireras, fira när man lyckats minska sina utsläpp samt dela eventuella svårigheter på vägen.

Gör något enkelt för klimatet, anmäl din aktivitet under veckan!