28. januari 2015 · Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för Hållbarhetsveckan · Categories: Uncategorized

Elinor

I tisdags hölls den andra inspirationsträffen inför Hållbarhetsveckan i Mölndal 2015. Projektgruppen pratade om att Hållbarhetsveckan visar på steg på vägen mot Mölndals vision 2022 och att de tre benen i hållbar utveckling behöver varandra för stabilitet och informerade om organisation, marknadsföring och hur man anmäler aktivitet. Intresset var stort under kvällen och många frågor ställdes. Besökarna fick även en möjlighet att utveckla sina idéer tillsammans med projektgruppen och med varandra.

Elinor Askmar från studiefrämjandet och Framtidsveckan i Göteborg visade bilder och berättade om hur många olika initiativ på lokal nivå lyfts fram i en vecka som fokuserar på omställning. Framtidsveckan liknar till stor del Hållbarhetsveckan i Mölndal. Det handlar om att gemensamt skapa positiva framtidsbilder. En mångfald av aktiviteter under en vecka ger en bild av att det hållbara samhället innehåller en palett av lösningar. Elinor framhöll det lustfyllda i omställningsrörelsen och hållbarhetsbyggandet. Vi gör det som är kul och vi firar när något gått bra! Omställningen bygger på samarbete och att bejaka varandras olikheter. Det handlar om att skapa berättelser och en viktig del, som ofta glöms bort i dag, är att hedra äldre och deras kunskap och kompetens.

Så häng med! Anmäl din aktivitet senast den 25 februari och var en del av Hållbarhetsveckan i Mölndal 23-29 mars!

 

22. januari 2015 · Kommentarer inaktiverade för Inspirationsträff inför Hållbarhetsveckan · Categories: Uncategorized

Tisdagen den 27 januari kl. 17.30 -18.30 bjuder vi in till inspirationsträff för er som är nyfikna på Hållbarhetsveckan och kanske även vill delta med ett eget arrangemang med hållbarhetstema. Under inspirationsträffen berättar vi mer om tankarna bakom Hållbarhetsveckan och hur du kan anmäla ett eget arrangemang, vilka lokaler som är tillgängliga under veckan etc.

Plats: Annexet i kulturhuset Möllan / Stadsbiblioteket (Folkets hus)

Vi bjuder på fika!

 

22. januari 2015 · Kommentarer inaktiverade för Vill du göra något enkelt för klimatet? · Categories: Uncategorized

Klimataktions studiehandledning-gör 12 klimatuppdrag på ett år

Januari
Den här månadens klimatuppdrag handlar om MAT.
Ett relativt enkelt sätt att minska växthuseffekten är att äta mindre kött. Särskilt nötkött har stor påverkan på våra utsläpp då kor släpper ut den kraftfulla växthusgasen metan. Men även gris, kyckling och mejeriprodukter har negativ påverkan på miljö och växthusutsläpp. Att vara selektiv med den fisk man äter grundar sig i problem med utfiskning. Därför är det bra att i större utsträckning äta fler vegetariska rätter per vecka.
Boskapssektorn står för 18 % av världens totala utsläpp av växthusgaser.(1) Orsakerna är metangasutsläpp, förändrad markanvändning, att odling av djurfoder kräver energi i form av diesel och konstgödsel, samt att den ökande köttkonsumtionen för med sig att regnskogar huggs ner för att göra plats för foder och boskap.
Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 40 % sedan 1990 (då 60 kg per person och år, nu 85 kg).(2) Om alla i världen skulle tillåtas att äta 80 kg kött om året skulle det krävas ytterligare en landyta stor som hela USA för att producera allt kött.(3) Det är därför även ur ett rättviseperspektiv motiverat att minska den privata köttkonsumtionen. Dessutom är det bra för din hälsa att äta mindre rött kött. Livsmedelverkets rekommendation är max 100 g kött om dagen, vilket blir 36,4 kg per år.

1) FAO, Livestock’s long shadow, 2006 2) Jordbruksverket i siffror, 2012 3) Christian Azar, Makten över klimatet, Bonniers 2008

Klimataktions- klimatuppdrag har ett tema varje månad på året. Du anmäler dig genom att gå in på hemsidan www.klimataktion.se. Klimatuppdragen finns under rubriken Aktiviteter. När du anmält dig kommer du att få månadens uppdrag via e-post den 1:a varje månad. Det finns fyra uppdrag att välja på för varje månad, med olika svårighetsgrad, så att du kan välja något som passar just dig.

Uppdragen kan göras i studiecirkelform för dem som vill göra Klimataktions klimatuppdrag tillsammans med andra. Man kan lära tillsammans och av varandra, inspirera och inspireras, fira när man lyckats minska sina utsläpp samt dela eventuella svårigheter på vägen.

Gör något enkelt för klimatet, anmäl din aktivitet under veckan!

21. januari 2015 · Kommentarer inaktiverade för Att skapa hållbara beteenden · Categories: Uncategorized

jorden504x378

Ja, alla vet vid det här laget att jorden står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. Alla vet att utsläppen måste minska och att vi måste börja leva mer energieffektivt och koldioxidsnålt. Alla vet att arter försvinner i allt snabbare takt och att stora delar av jordens befolkning använder naturresurser som om det fanns flera jordklot att leva av. Hur kommer det sig då att det är så svårt att ändra vårt syn- och levnadssätt till att leva mer hållbart? Till stor del handlar det om vanor, sociala normer, värderingar och hur vår hjärna är konstruerad.

Projektet Global Awareness in Action, som nyligen genomförts bland annat i Malmö, har studerat metoder för beteendepåverkan och har kommit fram till 12 olika strategier för förändring. Resultaten visar att med hjälp av både så kallade “nudge” och “think”-metoder kan vi sakta börja förändra våra vanor i en mer hållbar riktning. Exempel på “nudge”-metoder kan vara att hotell allt oftare informerar sina gäster om att de kan återanvända sina handdukar innan de tvättas, eller att måla gröna fotsteg på marken på väg till stadens papperskorgar, som man gjort i Köpenhamn. Att skapa lag som tillsammans jobbar mot ett mål, till exempel då en hel gata gemensamt bestämmer sig för att sänka sin energianvändning, eller att lära barn om naturen så att de tydligare ser vilka värden det finns att bevara, är exempel på “think”-metoder som visat sig vara framgångsrika.

Det behövs starka politiska instrument och teknisk utveckling för att förändra samhället. Det börjar dock även bli mer och mer tydligt att för att politiken och tekniken ska få genomslagskraft behövs även människor som är villiga att acceptera förändringen och beredda att ändra vanor. De människorna är vi.

Under Hållbarhetsveckan i Mölndal finns utrymme för politik, teknik, samtal om värderingar, goda exempel och naturupplevelser. Vi kan både “puffa” och “tänka” och vi kan göra det tillsammans. Välkommen att bidra till förändringen!