04. mars 2016 · Kommentarer inaktiverade för 28 procent ekologiska livsmedel i Mölndals stad! · Categories: Uncategorized

Varför är det viktigt med ekologiska livsmedel i staden?

Äpplen till ekomat i M inlägg på HV 4 marsI våra mål för giftfri miljö står det att förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. Att välja ekologiskt innebär att man bidrar till att miljögifter inte sprids på åkrar och i naturen, att kretsloppen för näringsämnen sluts och att djuren behandlas bättre. Dessutom undviks rester av bekämpningsmedel i maten. Kommunen har även en viktig uppgift att driva utvecklingen mot fler ekologiska produkter då det i sin tur leder till ökad tillgång och sänkta kostnader för konsumenterna.

-Det är mycket tack vare vår duktiga och engagerade personal som vi lyckats nå och överträffa målet för ekologisk mat, säger Sarah Bengtsson, verksamhetschef på Mölndals stads serviceförvaltning.

Arbetet med att höja andelen ekologiska livsmedel i staden har pågått under en längre tid i Mölndals stad. Vår målsättning var att uppnå 10 procent ekologiska livsmedel år 2010, vilket inte uppnåddes. 2014 låg vi på 11,5 procent. Därför är vi nu glada över att med råge ha nått målet 25 procent!