18. januari 2017 · Kommentarer inaktiverade för De globala hållbarhetsmålen är integrerade, odelbara och mycket relevanta! · Categories: Uncategorized

Världens ledare enades 2015 om Agenda 2030: 17 globala mål för hållbar utveckling som bland annat ska minska ojämlikheter och orättvison, utrota fattigdom och lösa klimatkrisen. Att ta fram målen har varit FN:s mest inkluderande förhandlingsprocess.

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en agenda för hela världen, som bland annat bygger på att vi i rika länder måste ta en aktiv roll på hemmaplan. Agendan är relevant på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och för näringsliv och civilsamhället. För första gången binder man ihop de olika perspektiven. Alla 17 målen är lika fundamentala – vi måste ha framgång i alla mål för att få framgång i enskilda mål. För hur kan vi lösa klimatkrisen när krig härjar och hur kan vi nå minskad ojämlikhet utan en hållbar konsumtion och produktion?

Mycket av det som behöver göras för att nå globala hållbarhetsmålen behöver ske på lokal nivå och runtom i världen är det städerna som går före. Målen tolkas i den egna kontexten och konkretiseras. Medskapande och lokalt ledarskap ger medborgare känslan av att det händer saker och att de kan vara med. Så når vi framgång tillsammans.

Hållbarhetsveckan i Mölndal gör inte anspråk på att täcka in hela Agenda 2030. Men inspireras gärna av de 17 globala hållbarhetsmålen om du funderar på att på något sätt bidra till Hållbarhetsveckans program. Tillsammans skapar vi en berättelse om den hållbara utvecklingen.

www.globalamalen.se