Mölndal har en vision om att vara en hållbar stad. Men vad innebär en hållbar stad? Hur når vi dit och hur kan du vara med? Hållbarhetsveckan är ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Målet för en hållbar utveckling kan i korthet sägas vara att vi människor lär oss leva i samklang med varandra och naturen. Med Hållbarhetsveckan vill vi fokusera på de utmaningar samhället står inför och tillsammans testa lösningar som bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt, och socialt hållbar levnadsmiljö. Vi vill lyfta fram de goda idéer och praktiska exempel som finns i Mölndal.

Hållbarhetsveckan har arrangerats årligen i Mölndal sedan 2014. Det började som ett samarbete kring en seminarieserie och växte till en större samverkan mellan många organisationer med ett syfte att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Förra året arrangerades ett 80-tal programpunkter. Tanken är att konkretisera delar i Mölndal Vision 2022 och att svara på de utmaningar samhället står inför.  Tillsammans testar vi lösningar som bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar levnadsmiljö. Vi vill lyfta fram de goda idéer som finns och är igång i Mölndal.

Var med och skapa Hållbarhetsveckan!

Det är Mölndalsborna som fyller Hållbarhetsveckan med innehåll. Lokala föreningar, företag, nätverk, skolor, kommunala verksamheter, trossamfund, politiker och privatpersoner är välkomna att bidra med evenemang. Den röda tråden är hållbar utveckling. Alla arrangemang under Hållbarhetsveckan marknadsförs gemensamt. Under veckan kommer Mölndals stad och ABF att arrangera utställningar och aktiviteter i stadsbiblioteket. Om du/ni vill ordna loppis, sätta upp en teaterföreställning, marknadsföra lokala eller ekologiska produkter, visa på hållbara lösningar, bjuda in till öppet hus, lära andra baka bröd, ordna föredrag, seminarium, en guidad vandring, visa film – eller något helt annat – anmäl detta här.

Hållbarhetsveckans värdegrund bygger på de tre perspektiven på hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) och mänskliga rättigheter, där bland annat icke-diskriminering är en grundläggande princip. Programpunkter under Hållbarhetsveckan ska beröra hållbar utveckling och ta hänsyn till värdegrunden.

Veckan arrangeras huvudsakligen av Mölndals stad och ABF Sydvästra Götaland.