14. mars 2016 · Kommentarer inaktiverade för Visst vill vi investera långsiktigt? · Categories: Uncategorized

Det gör oss glada att följa hur frågor rörande ekonomi och hållbarhet förenas och skapar förutsättningar för långsiktighet!

Till HV-sidan Klas Eklund 14 marsKlas Eklund, svensk ekonom och författare, har tagit bankvärlden ännu ett steg närmare långsiktig hållbarhet. I sin roll som ledande hållbarhetsekonom arbetar han aktivt med att skapa underlag om den klimatpolitiska utvecklingen, framstegen inom miljöteknik och risker med värdeminskningar av fossila tillgångar (så kallade stranded assets). Han menar att flera händelser förra året bidrog till att skapa goda förutsättningar för att driva finansfrågor i hållbar riktning såväl i Sverige som internationellt. 

 

–  Det här är en process som bara har börjat, fjolåret var en sorts tipping point då det plötsligt blev glasklart för alla. Det hade att göra med FN:s nya utvecklingsmål, avtalet som slöts i Paris och Kinas ambitiösa femårsplaner som även påverkar företagens klimatarbete. Kina är också ordförande i G20 i år och har satt upp ett antal utvecklingsbanker som ska drivas utifrån hållbara principer. Världens största utsläppare börjar agera. Bara för några år sedan var det en vanlig uppfattning att det fanns en trade off mellan lönsamhet och hållbarhet. Den synen är borta och nu är det precis tvärtom. Om vi inte tar hänsyn till den här typen av långsiktiga frågor ökar risken i vår kreditportfölj.