Lisa Järner
Samordning för hållbarhet
Mölndals stad
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Cecilia Rignell
Samordning för hållbarhet
Mölndals stad
031-315 13 13
cecilia.rignell@molndal.se

Suzanna Tanev
Verksamhetsledare
ABF Sydvästra Götaland
0303-165 24
0730-206611
suzanna.tanev@abf.se