Vad är social hållbarhet?

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet innebär att säkerställa att alla människor har lika möjligheter att må bra och känna sig trygga, samt att kunna vara med och påverka beslut både nationellt och globalt. Grundidén är att skapa förutsättningar för välmående som kan föras vidare till kommande generationer.

Varför är social hållbarhet viktigt?

Social hållbarhet är grundläggande för att upprätthålla en jämn och rättvis tillgång till samhällets resurser och möjligheter, vilket skapar en stabil och välfungerande gemenskap.

Det är en viktig del av hållbar utveckling och bygger på tre grundläggande pelare: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Man kan tänka sig detta som en trebent pall där varje ben representerar en av dessa pelare. Om ett ben saknas kan inte pallen stå stadigt.

Globalt

Globala utmaningar som fattigdom, ojämlikhet och klimatkrisen kräver samordnade ansträngningar. FN:s Globala mål för hållbar utveckling syftar till att eliminera extrem fattigdom, minska ojämlikheter och främja fred och rättvisa. Varje land behöver integrera dessa mål i sin nationella politik.

Mindre än 10% av världens befolkning lever i extrem fattigdom (mindre än 20 kronor per dag). Andelen har minskat från över 40% sedan 1980-talet, men ökade med cirka 100 miljoner under 2020 på grund av corona-pandemin.

Mer än hälften av de fattiga bor i Afrika söder om Sahara. I länder som Burundi och Madagaskar lever 73,3% respektive 77,3% av befolkningen i extrem fattigdom.

Nationellt

Social hållbarhet är avgörande för rättvisa och inkluderande samhällen med lika möjligheter för alla. Det motverkar ojämlikhet och polarisering samt säkerställer rättigheter som utbildning, hälsa, bostäder och socialt skydd.

Det är viktigt för att uppnå Agenda 2030-målen och skapa trygga samhällen med tillit och delaktighet. Vid miljö- och klimatomställningen förhindrar det negativa sociala konsekvenser och säkerställer en rättvis övergång.

Företag

Social hållbarhet är viktigt för företag eftersom det attraherar och behåller talanger samt minskar kostnader och ökar lönsamheten. Det stärker varumärket och konkurrenskraften, och uppfattas positivt av kunder och investerare.

Lagkrav och förväntningar på samhället kräver också socialt ansvar. Sammanfattningsvis skapar social hållbarhet en effektiv och ansvarsfull verksamhet som möter ekonomiska och juridiska krav.

Vanliga frågor och svar

Vilka mål ingår i social hållbarhet?

Social hållbarhet omfattar jämlikhet och jämställdhet, hälsa och välbefinnande, delaktighet och inflytande, rättvisa och rättigheter, samt utbildning och sysselsättning.

Vad menas med social hållbarhet?

Social hållbarhet innebär att alla individer får sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda, och kan leva ett liv utan orättfärdiga skillnader.

Vad kan man göra för social hållbarhet?

Företag och organisationer kan identifiera relevanta sociala hållbarhetsfrågor, sätta konkreta mål och strategier, engagera medarbetare, genomföra åtgärder, och kontinuerligt följa upp och utvärdera hållbarhetsarbetet.

Vad är social hållbarhet i ett företag?

Social hållbarhet i ett företag innebär att skapa en etisk arbetsmiljö, respektera mänskliga rättigheter, främja mångfald och inkludering, säkerställa en säker arbetsmiljö, och engagera sig i samhällsutvecklingen.

Kommentarer är stängda.